ZVUČNI ZAPIS

BRKOTOVI – TRANSKRIPT

Vela kuća z skodon nad vrati, storena za oštariju, je Brkotova, z jogi pred vrati, velun šternun i taracon na njoj. H kraju pride još jena kuća, neč noveja na jedan pod, a prihod njoj zgora s puta ki gre va skadnji, a to je opet Brkotoven. Zač se tako zovu? Mi je povedal Franjo najmlaji od Andrićeveh sini, ki je ovde, va Beograde živel, delal i pasani mesec finil, da je svojni neki od njiheh bil pul soldati, a soldačija se služila po osan let, pa kad je finil i vrnul se doma, je imel veli brki. Mat ga je pokle toliko let dočekala: „Lepi moj brko! Koliko te let nisan videla…“ i tako je familije ostal nadimak Brkotovi.
Koliko znan je pul Brkotoveh vavek bila oštarija, a to je i potrebno aš je vavek bilo ljudi ki te ča popit, a morda i čagod pojist, kad fine kupovinu prasac, tu je bil i macel pa bi bekari prnesli jetra al ča drugo ofrigat i za ten čagod popit, a mat Marija i hći Amalija su vavek imele pripravno kakovo tenfanje, kašneje gulaš, al gromiškega sira, ki pršut va konobe – pul njih se vavek neč moglo nać ki bi lačan al žejan prišal. Po nedeje se tamo boćalo na dva joga, najveć su boćevali Dukići, a bi prišal i ki od Jurčić al od Ćiković. Po lete pak bi bile javne vežbi i za ten tanac na saliže od šterni, a muzika je sopla goreka, nad konobun. Tu je vavek bilo po domaću, nijedan se ni pritendil, Iveta učitelja ni bilo sran potrt tarac va sale, Lojzo je vavek z rodulon drical jogi i pripravjal za boćadori.
Otac, stari Andrić, je pohajal, ni već bil za kakovo delo, rad je obahajal šumi ke su imeli, al pak lehi po grunte, za pokle reć doma ča još treba uredit. Mat Marija i hćer Amalija su bile skupa z Lojzoton va oštarije, Amalija je kuhala i bila oštarica, a mat je ahtala da v oštarije se bude na svojen meste. Ive, učitelj je delal va građanskoj škole va Grade, ma bi i doma pomogal kad bi rabilo. Kad je bilo velega posla bi prišal pomoć Mate Maretin, kemu je žena bila od Brkotoveh.
Ća su već bili Pepić, ki je bil makiništa na brodeh na Dunave i Save, živel je va Beograde, tu je i kuću storil na Čukarice. Za sobun je povukal i najmlajega, Franjota kemu je našal delo kod brodokovač na brodogradilište spod Čukaricun. I Franjo je storil kuću nad Čukaricun, va koj je pasani mesec finil svoj životni put va 83 lete. Ostal je va kuće sin Mirko z ženun i dvoje dece, a drugi sin Franjotu Mile već let i let dela va Nemškoj kod zubar.