Temelj projekta ”Naš stari grad” zasniva se na korištenju izvornih zapisa koji opisuju kastavske obitelji, svakodnevne prakse, ”arhitekturu” življenja, zanimanja i ostale življene situacije u periodu između dva svjetska rata. Kroničar i autor, Josip Jurinčić (Jože Milin) počinje bilježiti svoja sjećanja već 1936., kada se ”trbuhom za kruhom” morao preseliti izvan svog Grada te s bilježenjem završava 1987. godine u Beogradu. Zapisani materijal autor je prikupljao duži niz godina, bez ambicija da se tekstovi usustave kao literarno djelo, već da budu na raspolaganju kome god u bilo kome trenutku zatrebaju.

Upravo potencijal nastalih zapisa, ne samo u estetskom i sadržajnom smislu, već u smislu proširivanja njihovog karaktera i ulaženja u druge medije potaknuo je razmišljanje o ”oživljavanju” priča o našem starom gradu. Spomenuti tekstualni zapisi izravno koreliraju s življenom kulturom Kastva u određenom periodu i predstavljaju jedan od rijetkih primjeraka minucioznog bilježenja svakidašnjice na domaćem dijalektu, odnosno kastavskoj čakavštini. Upravo kontekst i diskurs u kojima priče nastaju kasnije reproduciraju i umnažaju potencijale i vrijednost istih. Kastavska čakavština, još uvijek predstavlja jedan od temelja kulturnog identiteta Kastva, no imajući na umu trendove i kretanja nastale pod pritiskom suvremenog načina komunikacije: razmjene informacija, roba i ljudi, njezina uporabna vrijednost pomalo slabi.

Smatramo važnim senzibilizirati javnost upravo o činjenicama koje dovode do zaključka kako jedan od temelja kulturnog identiteta građanki i građana grada Kastva odumire te je isti nužno dovesti u javni diskurs: u virtualni prostor dostupan svima, a potom i na javne površine, odnosno u fizički prostor grada.

O nama

Projekt ”Naš stari grad” nastao je kao manifestacija entuzijazma i ideje autora projekta Damira Sroka. Nekoliko godina prije no što se dogodila iskra koja je pokrenula projekt i učinila ga mogućim, udruženi istim entuzijazmom, Jasna Kinkela, Vlatko Polović i autor projekta, počeli su prepisivati tekst koji čini okosnicu istoga, već tada imajući svijest o tome koliko je on važan i vrijedan.

Bogati i životni zapisi na kastavskoj čakavici nisu mogli mirovati pohranjeni u folderima računala pa se spontanim druženjem jednog popodneva u ateljeu kastavskog slikara Saše Jantoleka dogodilo ključno udruživanje i usustavljen je plan za djelovanje. Kastavski kreativci odmah su se priključili Sroku i njegovoj zanimljivoj ideji te potrebi da se s tim vrijednim tekstom napravi korisna stvar za Kastav, a svi zajedno, naišli su na pomoć ključnih aktera i institucija koje su projekt mogle omogućiti.

Saša Jantolek ”kriv” je za crteže i ilustracije Jurinčićevih ”junaka”, naših Kastavki i Kastavaca, Petra Kinkela Jelušić zadužena je za grafički dizajn mrežne stranice, Saša Matovina je posudio svoj glas i nasnimio tonski zapis tekstova, a tvrtka Tempusmedia pretvorila je ideje u nule i jedinice te izradila interaktivnu web stranicu koja je postala i jednim od glavnih i najvažnijih ciljeva projekta. Sve to naravno ne bi bilo moguće bez velike podrške Grada Kastva, TZ Kastav, Udruge Kastafsko kulturno leto, Muzejske zbirke kastavštine kao i mnogih pojedinac koji su, svatko na svoj način, dali veliku pomoć i podršku pri realizaciji projekta ”Naš stari grad”.