ZVUČNI ZAPIS

MEDVEDIĆEVA KUĆA – TRANSKRIPT

Pod Cucančićevun kućun je noveja, vela kuća ka je imela dva stana, a bila je nekemu Medvediću s Klani. Va stane h ceste je dosta let bival Ante Rišlavy z ženun, dvemi hćerami i sinon. Obedve hćeri su finile za učiteljice a tako i sin. Sin Stanko i sestra mu Darinka su finili školu 1918. leta, a druga sestra Zdena je finila 1925. leta. Kade su kod učitelji delali ne znan. Okol 1930. leta ni nijenega od njih bilo va Grade.
Va drugen stane h sv. Lucije su bivali kotarski, al kašneje sreski načelnici: Ivo Aničić do 1928. leta, pokle Marjan Tomašić, pa Petar Sedlar do vremena kad san šal od doma ća.