ZVUČNI ZAPIS

SALON NA BRDE – TRANSKRIPT

T reba još na kraje reć da su Grajani va salone na Brde, al na Šporovoj jame, pripravjali i prikazali takove predstavi, kakoveh ni pokle bilo ni va Dome ni va sale Učiteljske školi. O ten ću posebe pisat kad pride na red ča san zapametil kako su se Grajani zabavjali i veselili teh, mojeh mladeh let.