ZVUČNI ZAPIS

SRESKI SUD – TRANSKRIPT

Kad bi se šlo od Brkotoveh zdolun pride još nekoliko kuć, hodeć zdolun na levu stran su dve, na desnu stran jena. Va ovoj jenoj je prizemno bil sreski sud i ured albokata Franje Rečanića. Na pod se šlo z vani po fanj skalini i tamo je bival neki Vivoda, služitelj na sude, ženun i dvemi sini.