ZVUČNI ZAPIS

KARLOTOVI – TRANSKRIPT

Z drugu stran ove kući su Karlotovi, ma se više to zvalo da je od Minje Ciline. Tu je živela ta Minja z dvemi sini: Dane, kega je imela z jenen batirame z Monfalcona, tako je i sam Dane govoril, a ta kotlar je pokle šal ća i nikad se ni vrnul. To j´bilo prej rata. Za vreme talijanske okupacije ju je prevaril neki od soldati i od njega je ostal sin Josip, ma su ga si po Grade poznavali kod Manino i tako su ga zvali. Dane je finil za učitelja. Je bil violinist prvega klasa a jušto tako i dobar tancur. Imel je jako beli vlasi pa smo ga zvali Dane Beli, aš je onda va Grade bil i Dane Belac,  pa da bi se znalo ki je. Posal kod učitelj je počel va sele Roćevce blizu Svilajnca, va Srbije, a pokle  se j´bil prehitil nekade okol Slavonskega Broda, kade se je i oženil. Dokle je čekal poć na službu rad je neč delal pul Milkota Osojnaka, aš mu je bila želja storit parnu makinu, samo da zafiče i da obrne kolo – ja, ma mu to ni nikada šlo za rukun. Ja san š njen rad delal na ten ča je on zamišljeval, a i Milko je tu pomogal kod artižan, pa smo provevali koliko more vrelu vodu držat zaprt, zalotan kotal od pet litar. Smo va njen teplili vodu va fužine, teplili, teplili doklegod ni kotal puknul a pokrov je ziletel skroz širok dimnjak na fužine nekamo, ki zna kamo, nikad ga nismo našli. Pustili smo, za ten da delamo takove provi, za sen ten ča vrela voda s tega kotla ni nijenega od nas oparila. Manino ni imel nikakov art, je pohajal po Grade i bi kemu ča pomogal, kad je narasal. Pokle se je nekamo zgubil.  Minja je držala va kuće i nekega, napol paraliziranega starejega čoveka, kega su zvali Deškić, a živel je pul nje na račun općini kod nesposoban za ma ko delo. Hodil je nabadajuć se na jenu palicu, rad je sedel na sunce pod Ćulićevun kućun na zidiće skupa s Francikon Pizinon i Franeton, zeton Lušijanoven.

Dane je kod mladić nan z njegovega društva priznaval i povedal ča je š njen i ki mu je otac, je bil po narave vavek za smeh i za kojonat, je bil jako društven i za kumpaniju – ma ako bi mu ki zbol neč, ča bi ga po ondašnjeh regulah zabolelo, aš se ni znalo za njegovega oca – bi se vas promenil, bi skočil na onega ki mu je to zbol, i da ga nismo frmali i utišali, je bil tega momenta va stanje ubit al grdo rovinat, posebe za ono: mulac. A bil je sakramensku jak aš je va Sokole bil jedan od najbojeh naraštajci i pokle član. Se je rad nahajal okol Nedi Slocarove, Milkotove sestri, skupa su tancevali, zgleda da se j´Danetu pijažala, ma z druge strani se j´gledalo z velun rišervun, aš Dane ni imel oca, pravega oca.