ZVUČNI ZAPIS

MILIJOVI – TRANSKRIPT

Zad ovun kućun je kuća ka zihaja na dve strani: jena stran ima portun i nekoliko skalini va kalicu ka pride vanka mej Burkušovemi i Tepeškinun, a drugi kraj ima portun, skalini i skod va kalicu ka pasuje mej Homatovemi i Tepeškinemi. To su Milijovi. Kuća, zapravo poneštri na njoj najviše gledaju na Crekvinu i va njih vrt spod kuće, kuća je na dva poda, a spod kuće je jena volta za pasat zdolun va vrti i jedan skadanj. Doma je bila mat i dve hćeri: Stareja Milena i mlaja, ka je bila gobasta pa j´finila za poštaricu, bila je va pošte va Grade, pokle negde drugde. Milena je vavek bila doma i delala je va vrte pod kućun. Vrt je imel nekoliko leh i bilo je va njen ruž, vrduri i rožic po krajeh. Da bi prišle nekako vanka aš je samo mlaja neč prijimala za živet se tri, su nekoliko let zimale školani na fit. Tamo je tri leta bival Anton Medved, Slovenac z Maribora, dokle ni s manun skupa finil za učitelja 1933. leta, a š njen je dve leta bival skupa Franc Rosner, Slovenac z Trbovlja, ki je finil za učitelja skupa z Ivanićen Zvončićen leto dan za manun. Temu Medvedu se j´mat bila razvela od oca pa se j´oženila za Aliju Košira, profesora na univerze va Ljubljane, pa je Tonček živel na dveh jaslah: neč slabo mu je daval otac, više se j´hvalil z onen ča mu da očuh. Prehićeval se j´nekako z meseca va mesec, leta su pasevala i poboga je finil školu. Ta pak Rosner mi je povedal da gre, o vakanceh, delat kod knap (rudar) i kopat ugleve, al pak se prime da bude gigolo (Eintanzer) po Ljubljane, to će reć da tanca z onemi, malo starejemi ženskemi, s kemi neće nijedan drugi, a za to mu se plaća, more dobit i manći. To prišpara i  to mu je za školovat se, a kako mu je bilo doma ni rad povedal.