ZVUČNI ZAPIS

RUŽIĆ STAZE – TRANSKRIPT

Va manjoj kućice na levo, kad se pasa spod Lušijanove volti je Ružić Staze (Anastazije) z materun, ki je finil za učitelja 1921. leta va Grade i pokle je delal va Sv. Mateje, kade se je bil i oženil.