ZVUČNI ZAPIS

KUĆA ŠANTOTA PERCA ŠIROLI – TRANSKRIPT

Za tu se kuću drži neč manja kuća Šantota Perca Široli, z jenun teracun nad jenen dele od kući. Kuća je na pod i va njoj je bival Jože (Brnčić) bekar ki j´prišal s preka, z Bregi, a vavek je delal samo va macele, bekariju ni nikada opiral. Žena mu je bila Jovanica od Kankoveh z Belić, ka danaska žive pul Liški oštara i njegove ženi pul Tometić. Imeli su sina Vojkota, kega san ja pustil kod fantinu kad san šal ća. Jože je bil jak, velik čovek i bilo ga je ča videt kad je okol polna šal zgorun, vavek va visokeh škornjah, a hodil je kod kućeri va breg, zibajuć se semo, tamo. Rad je s nami, mlajemi, kanteval, a rad nas je zimal pod svoje, ako je neki tel barufu, samo mu je pokazal matafun, ki j´bil kod veća boća. Jovanica je prijimala na fit školanki, pa pametin da su jeno, al dve leta pul nje bivale dve, tri Čabranki, jena od teh kašneje žena Srećku Rolihu.