CIMITER – TRANSKRIPT

Nakon što je u 18. stoljeću zabranjeno pokapanje oko obnovljene i proširene župne crkve sv. Jelene Križarice u Kastvu, groblje je preseljeno na današnje mjesto uz nekadašnju manju kapelu sv. Lucije. Prvi dio tog groblja zvan staro groblje potpuno se popunio 1849. godine , te je 1851. otvoren novi dio groblja zvan dio. Kada se i taj dio popunio otvoren je novi. Osim toga godine 1886. javila se potreba za obnovom i proširenjem stare kapele sv. Lucije, što je doprinijelo da je ta kapela nakon obnove i proširenja postala najveća i najljepša od svih mnogobrojnih kapela koje postoje na podrčju župe.

Kapela sv. Lucije izgrađena je u 15. stoljeću. Zanimljiva je po tome što joj je u 19. st. promijenjena orijentacija istok-zapad pa je danas jedina crkva u Kastvu i okolici kojoj je orijentacija sjever-jug.
Današnji oblik dobila je 1886. godine, u valu obnove, u duhu neoklasicizma na ovom području. Obnova je datirana natpisom na pročelju. Od izvornog oblika ostala je samo apsida polukružnog oblika. Pred pročeljem je neoklasicistički trijem (lopica) na šest stupova s dvostrešnim krovištem. Zvonik je na preslicu za dva zvona, građen finim klesancima.