ZVUČNI ZAPIS

FUNTINOVI – TRANSKRIPT

Od Funtinoveh pametin starega Danižota, ki je rad posejeval pul šterni pod Diračićevun kućun. Pametin mu i sina Mirka starejega od nas va to vreme, ma je rad s nami se družil i ćakulal. Danižo je moral svojni bit nekakov artižan aš je vavek nosil rašketu, a ča je Mirko bil po arte ne znan.