ZVUČNI ZAPIS

GROSMANOVI – TRANSKRIPT

Dalje pridu Grosmanovi: otac Arnešto (Ernest) Grosman, hćeri Marica i Klara i sini Branko i Željko. Arnešto je bil škrivan na općine, a mat Fana (Stefanija), sestra Nandota Frduli, je doma poslovala i nastojala okol dece. Tu su živeli dokle ni Dane postolar kupil tu kuću, a Nando je za sestru, zeta i njihu decu kupil staru kuću va Pelineh, popravit dal i su se tamo preselili. Dane je živetl z ženun Milkun, a sin Marijo, al Marjančić kako su ga doma zvali, je već delal na dvore va Beograde pul kraljice Marije i sina Petra, a prej tega je bil finil školu za dekorativnega škultora va Zagrebe. Ča bi kraljica i sin zmodelirali va ile, je to Marijo delal pokle va sakakoveh sorti kamika. Neč je delal i za se: san videl pul njega lepi reljefi delani od malahita (zelen kamik z štrikami ke se prelevaju). Smo se nahajali ki put kad bin ja šal pod kraj augusta na delo, smo se našli i za vreme okupacije. On je bil rastavljen još od prej početka ovega rata, delal je pul TOT-a na dekoracije velega palaca, kega su Nemci zidali blizu štacijona, poć zgorun kontra Slavije. Je neko vreme bil va jenen logore na Crnen vrhe blizu Bora, pokle mi se j’ bil javil z Beča kade je dekoriral nutra va Rathaus-e (gradska većnica). Od tad mi ni nikad već pisal ni javil se. Govore da je va Engleskoj.
Dane je va konobe imel postolariju. Tu je delal zajeno z lavoranton Ivićen Pilepićen. Vela postolarija, hlad po lete ne moreš boji nać – smo tu posejevali, oni su delali svoje delo, a mi: Kazo Turčić, Ivanić Zvončić i ja, smo njin z gušton kantali, da je odzvanjala postolarija, kantali smo njin se ča smo znali, a Danetu je bilo najdraže da mu zakantamo: „Od Urala do Triglava…“ I tako pozapolne, nikad prejpolna, dokle se ne opre kotorata i spusti se zgora Milka z dvemi lončići kafa i s kruhon za delavci – postolari, pa malo pauzi dokle užinu store, a zaten kanat dokle se ne štufamo.