ZVUČNI ZAPIS

JURJENIČINI – TRANSKRIPT

Jurjeničini su susedi Antičinen. Stari Andrić je bil štiman kod jako umešan za ruže rezat. Delal je z ženun i sinon Šimeton grunat. Drugi sin Zvanić (Ivan) Dukić je bil laterničar i vavek je zad sv. Sebaštijanon bilo naslonjeno sakakove sorti trumbi i kanali, zalevalniki, brenti i sići i još ča od žinga storeno – samo pravo reć nikad nisan videl ni jenu laternicu. Ta se art tako zval aš su svojni delali laternice za poć h blagu, pokle se kupovalo ferali. Šime je bil oženjen i je imel dva fantini. Zvanić se ni ženil nikada, umrl je kod stari mladić. Treti sin Andrić je finil za učitelja i delal negde va Slavonije. Najprej je prihajal doma o vakanceh, kašneje se reje i reje, na kraje ga nisan videl nekoliko let prej neh san i ja šal ća.