Kapela sv.Fabijana i Sebastijana – TRANSKRIPT

Nekoć je na navratniku crkve stajao datum 23. svibnja 1530. zapisan glagoljicom, ali je kasnije taj natpis, koji je prepisao kastavski kapelan Jakov Volčić, izgubljen.

Unutrašnjost crkve je oslikana prije 1535. godine o čemu svjedoči glagoljski grafit paran na freski. Na oltarnoj stepenici zapisana je 1654. godina, a 1658. u vrijeme vizitacije pulskoga vikara Francesca Bartirome spominje se da je žrtvenik u njoj posvećen.

Crkvica je podignuta u doba kolere koja je harala Kastavštinom. O tome svjedoči i natpis postavljen na pročelju kapele prilikom njezine obnove i dogradnje neoklasicističkoga trijema, lopice: Dobrotvornošću skrušenog puka kastavskog va vrime cholere, na čast Boga i sv. Sebastijana zagovornika – dogradjena 1845.