ZVUČNI ZAPIS

KUĆA FRANETA SPEĆINI – TRANSKRIPT

Poć va kantun se pride pred vrata kade je živel Mate al Frane Spećina, Istrijan, brat Mihotu ki je držal kažot. Je imel sina Franjota ki je finil za učitelja skupa z Ivanićen Zvončićen leto dan za manun. Njegov otac je va to vreme jedini priznaval da mu posli nisu čisti, a trgoval je z prasci i proval konkurirat Brkoton. Imel je pečat, to je imel saki trgovac za stavit na računi, na ken je pisalo: Frane Spećina – trgovac svinja.