ZVUČNI ZAPIS

MIMINOVI – TRANSKRIPT

Miminovi su do Romanotoveh. Otac, i mat, sini pop Ive i Marko i hći Bažilka. Ive pop, tako su ga zvali po Grade, je bil vavek neč okolo nadbiškupa va Zagrebe, Marko je ko vreme delal va kaptolskoj oštarije va Šestinah, a Bažilka je doma šila i čuvala otroče, jenega morića, kega njoj je pustil kod regal zadnji talijanski kumisar va Grade na općine, Mario Perna, a ki je pul njih bival. Pokle se je bil Otelo Valesiov odlučil se ženit, je bil malo stareji mladić pa je oženil Bažilku, a otroka priznal za svojga.