ZVUČNI ZAPIS

SRAJEVI – TRANSKRIPT

Tako hodeć, se nazdolun, pozabil san na štivu kuć spod Filetovun kovačijun, a to najprej pridu Srajevi: Ivan Jelovica Srajev po arte proto z ženun, sin Romano, ma doma Rumić, ki je finil za inžinjera va Zagrebe i pokle delal na železnice, hćeri Marica i Darinka. Va ono vreme, kad je mogal delat, proto Sraja je bil najštimaneji proto ne samo va Grade nego po Vanjšćine i va Kute, kade je on zidal to se j’ znalo: će durat let i let – to je zidal proto Sraja.
Doma su držali, ne baš doma neg va skadnje, kravu pa su i Marica i Darinka nosile po Grade mleko po kućah, kade je rabilo. I nan doma su nosile let i let. Darinka se prej drugi rat oženila za Trebinjca, ki je držal butigu postol „Bata“, pa smo ga i zvali Bata, danas živu va Borove.