ZVUČNI ZAPIS

ZIDARIĆEVI I NIMINOVI – TRANSKRIPT

Mej Frdulovun i Nandotovun kućun su dve kuće: Zidarićevi i Niminovi – ako san dobro zapametil. Kako ja pametin od teh Zidarićeveh ni nijedan bil doma: Lojzić i nekoliko sestar su neč vadili po Hrvaskoj, sestri su ki put prihajale Zvaninoven, a na kraje se vrnul Lojzić va Grad i je delal kod lavorant pul Nandota. Doma va Zidarićevoj kuće je Šanto Perac držal oštariju, pokle je nad lehi zada bil storil skod, su počeli kuhat za furešti i impjegati i je dobro došlo, ma su tu prihajali i artižani od Dukić, bi se zaletel i ki Vanjšćak, kad mu trebe čagod va Grade, kakov posal finit. Po lete na skode po zime nutre, naredno i na pute, nikad ni bilo prazno, vavek je bilo ljudi. Od te familije ne znan jako puno kod i od sused, kade pametin samo to da se opru vrata i prideš drito va kuhinju, na pode su škrili. Tu sad žive Marija Dukić Antičina, ka j’ to reditala.