DUKIĆI

Sad pridu kuće pul Dukić, a to se računa kod del Grada zvan graskeh zidin, ime mu pride od tega ča je tamo najviše ljudi ki se pišu Dukić, ma je vremenon tamo prišlo ljudi ki se i drugačije pišu.