ZVUČNI ZAPIS

ILDA BROZOVIĆ – TRANSKRIPT

Po išteseh skalineh kamo se hodilo Kvandićine se pride z skoda va kuću, pul njega, a va koj je bivala Ilda Brozović z hćerun Ludvikun (Ljudevita), ku j´imela z Ludvikon, butigeron. Sigurno da su živele od tega ča j´za ˝svoji grehi˝ daval Ludvik, ma je Ilda bila delavna i žvelta za pomoć kemu va kuće, ako su je pozvali. S te je kući i Ildin brat Ivan Brozović – Žaneto al Žanetićina, općinski fanat, ki je živel negde do okupacije pod Talijani kad je finil. Za njen je ostala Josipa (Pepa) Brozović – Žanetotova z sini Slavkon i Ratimiron. Prej neg se j´oženila z Žanetoton je bila devica pul duhtora  Ludvika finila građansku školu, ma znan da je prej 1928. leta šla z materun nekamo ća, su govorili po Grade da va Zagreb.