ZVUČNI ZAPIS

KOŠIROVA KUĆA – TRANSKRIPT

Za ovu kuću se drži Koširova kuća. Ti Koširovi su više živeli va Ljubljane, a doma je bila na drugen pode samo starica mat. Doma je sako toliko prihajala hćer, ka je od neke boli zgubila si vlasi pa je nosila periku. Njen brat se zval Alija Košir i bil je profesor na univerze va Ljubljane. Alija se zval aš je prešal na islam da bi se mogal drugi put oženit z ženun ka je napustila muža, oca Antona Medveda, školana, kega san spomenul kad san pisal od Milijoveh.
San već rekal da je va toj kuće bila kazerma od karabinjeri. Za ten, kad već ni bilo Talijani, je tu bival narednik od žandarmi Peloza (morda Josip) z dvemi sini i ženun, ka je bila Furlanka al Triestina, ni znala niš po našu. Sin Makso je bil mojeh let, mlaji ne znan kako se je zval.
Za njin je prišal neki Pave, bil je taksista, ma mu je auto puno trošil pa mu ga je Andre Carić z Doma predelal kod kamionet, ma i s ten ni bilo jako koristi, pa se j’ ta Pave z familijun nekamo zgubil. Prišli su nutra Miho Spećina, Istrijan z Bresta prek Učki, z ženun i hćerami Tildun (Matilda) i Anicun, a sin se zval Božić (Božidar). Su dole va fonde oprli butigu, a prej tega su imeli kažot pod velen marunon pul Loži, ma su ga morali zapret i prenest ća, aš se tu delal palac za činovničku zadrugu, kamo su pokle preselili butigu z Zvončićeve butigi, a na pode su bile storene kancelarije za tu zadrugu.
Tu je kuću, za raton, redital Vojmir Jelušić Štrkov, učitelj, ki je prej par let umrl, a va kuće ostala dovica Bosiljka, na drugen a sin Tomislav na prven pode.