ZVANINOVI – TRANSKRIPT

ZVUČNI ZAPIS

San spomenul lipu pul Zvaninoveh. Tu je lepo storena, noveja kuća na lepoj pozicije, da ne more bit lepša, na jedan pod ma je zdola, va fonde, bilo urejeno i tu je bila pošta va Grade. Paron va kuće je bil Jovanin (Ivan Rubeša) Zvanina, po arte proto, a rad je hodil na jagu. Mat Mima je doma spravjala, sin Ive je bil po arte zidar, drugi sin, mlaji Emile je bil s manun va pučkoj škole, rad san š njen drugoval i pul njih bil sakuda po kuće, samo ne na pode kade je bilo sresko načelstvo. Hći Ivanka je bila frizerka, Danica ni imela arta, a još je bila i malica Slavica i neč stareja od nje Ana.
Tu je kuću ozidal brat Jovaninov, prej onega rata, je bil va Merike i prnesal je fanj talari, ma kad je kuću finil je šal nazad preko vele vodi, a kuću pustil bratu. Pustil je pul Brnin i malicu ka je pokle narasla i nosila mleko po Grade, na kraje se oženila za Dušana Stipkovićevega.
Kuća je va svoje vreme bila moderno zidana, nutre su bili kondoti na vodu, potloh brušen beton, al pak tarac, napreda pred kućun veli saliž, lepo ograjen i kontra palaca posajena trstika. Sakuda po zideh i po štukeh je bila stavljena žica na rodulićen za elektriku, ma ni nigde va kuće bil kakov generator, al kakov ostatak od njega. Oni ki je delal kuću je računal da će letrika prit z Opatije, ako ne more z Reki. Ta Jovaninov brat se nikada ni z Meriki vrnul doma, se je računalo da je tamo finil. Emile ni nikad spominjal da njin ta barba z Meriki piše ni da njin ča pošaje.
Z Emilon san pohajal sakuda po šufite, kade su va dveh kamarah spali on i Ive, bilo je tu još manjeh kamaric, nahajali smo ovde, onde rogi od srnjak ki su raneje bili obešeni po zideh, dole va sale kod za lepo videt, zlomljeneh kantrid za po lete stavit na tarac, i još sega i sačega za ča nismo znali zač treba. Ta brat, ki je ostal va Merike i ni se vrnul doma, zgleda da je otel opret oštariju doleka, a na pode bi kemu dal na fit.
Z Emilon san pohajal i po Magdičevicah, smo šli tamo na zrele smokvi, s nami bi vavek potekoval pas Ćulo. Emile me je bil navadil vozit bicikletu, ka j’ bila Ivetova, navadil me je puno tega na biciklete popravit ako rabi, centrirat kola i puno česa, ča i danas pametin i ča mi dobro pride za svoju bicikletu popravit.
Ivanka je kod frizerka imela veli posal po nedeje zapolne kad su divojki z Vanjšćini prihajale se naricat, da ča lepše zgledaju kada budu h večeru šle na tanac.
Emile je finil Delavsku školu, ne zan za ki art, ma je za ten šal va Zagreb kade je delal kod tramvijer. Tamo je ostal.
Na prven pode je, koliko ja pametin, vavek bilo najprej kotarska ispostava, pa pokle sresko načelstvo. Prvi je va ten kotare bil Ivo Aničić, Istrijan se do 1928. leta, pokle je prišal Marijan Tomašić, Opatijac, z ženun Ruskinjun, za njin pak dosta let Petar Sedlar. Ov zadnji se ni jako mešal va graske priliki kot ča je to delal Tomašić, ki je za svoje vreme bil i starešina Sokola. Sedlar je šal jutro od domi, pul Medvedića, va ured, studa doma na obed i ni ga za drugo bilo briga. Nikad mej ljudi, nikad v oštariju, nikad na Forticu, samo doma i na svoj posal. Na sreze su delali Lukež, Miro Milčić Carov i pokle Ilija Kliska, a služitelj je bil Jakov Gošnjak, invalid bez oka.
Va pošte kamo se šlo zdolun po skalineh, je bil glavni Rok Grošelj, trdi Kranjac ki ni tolike leta mogal navadit nijenu domaću besedu, veramente ni ni zihajal mej ljudi pa ni s ken imel ča ni navadit. Čulo bi se z pošti: „Halo, Baker!“ to je zval Grošelj. Ko vreme je tu bila poštarica Milijova, pokle je prišla Burgerova žena, a poštari su bili Arneštić i Valentin, obadva Baćići – Vicići.
Grošelj je sve to vreme va Grade bival pul Mimice babi pul Dukić, ona mu je kuhala i prala ga. Grašćice su se lementale da kako njih dvoje govore mej sobun, kad Grošelj ne zna ni besedu po domaću. Sigurno su govorili na prsti, al pak s prsti i se je bilo dobro.