ZVUČNI ZAPIS

FRANKINI – TRANSKRIPT

Neč zapisat za familiju ka pride na kraje štivi do graskega turna nad pržunon. To su Frankini. Otac je bil zogar i popravjal cesti, tukal batudu i paral graju pul puti: karijola, batić i ronkon, kad ča rabi, vavek v rukah. Doma mat i hćer Klementina z sini Josipon i Dušanon. Otac se pisal Srdoč, brat od Srdoča Martinčića z Dno Klanac, oca Josipa, učitelja. Klementina i sini su se pisali Piezzi po oce Talijane, ki je bil za vreme one okupacije pošten i je oženil Klementinu. Po ten prezimene ih danas zovu Picićevi (ovako neč ne bi ovde, va Srbije, nijedan trpel da ga tako zovu? ). Povedal mi je Dušan da to, ča su preživeli dokle su počeli sami zasluževat, on i brat Josip, to i ni bil život. Slaba plaća nonota zogara i ono ča je Klementina zaslužila noseć po kućah va Grade vodu va brente, ni moglo uperat da se do sita najedu troje starejeh i dva otroka. Otac Piezzi je bil šal zajeno z Talijani ća, nikad njin se ni javljal, ni pisal ni čagod poslal. Va kuće je bil i sin paronov Franjo ki je vadil za učitelja va Grade, a drugi je pak sin Josip bil na železnice na Sušake, i već je sam za se zasluževal. Još san od Dušana čul povedat da njin je otac, Talijan Piezzi, prišal ih iskat za vreme druge okupacije Grada, ma su mu rekli da se more vrnut otkuda je prišal – kad ga ni bilo do sada ni sad njin ni potreban.