GRADSKA LOŽA – TRANSKRIPT

Građevina namijenjena javnim okupljanjima sagrađena je 1571. godine. U Loži je zasjedalo vijeće, a po potrebi je to bila i sudnica u kojoj se sudilo onima koji su se ogriješili o odredbe Zakona grada Kastva od letta 1400. Stoljetno je običajno pravo zapisano na samome početku XV. st. glagoljskim pismom i narodnim jezikom. Pronađeni su i sačuvani kasniji prijevodi na latinski, njemački i talijanski jezik. Zakon spominje i Belu nedeju, svečanost u čast tek otočenoga mladoga vina prve nedjelje u listopadu, običaj koji se sačuvao do danas. Kastavci su se pod Ložom često okupljali i zbog zabave i plesa za Belu nedeju i druge godišnje sajmove. Loža je u Kastvu najveća i najočuvanija na području Kvarnera.