ZVUČNI ZAPIS

GRASKI TURAN – TRANSKRIPT

Do Frankineh je stari graski turan va ken su nekada držali starinsku pumpu da pumpijeri š njun gase ako negdere bude oganj, na nju se z rukami pumpalo pa koliko more.

DODATAK

Gradske obrambene zidine građene su od IX. do XVI. stoljeća. Nekada je u sastavu zida bilo devet kula, a danas ih je sačuvano šest. Nekoliko se kula danas koristi za stanovanje, a cijelom su dužinom južne strane gradskoga bedema nadograđeni stambeni prostori, u kojima se i danas stanuje.