ZVUČNI ZAPIS

KACINOVA KUĆA – TRANSKRIPT

Kontra toj šterne pride Kacinova kuća. Tu je živela mat s hćerun Milun, ku je pokle oženil Bernard Pajalić, pek z Baški na Krke, storil je na levi kraj od portuna pehnjicu i pekal kruh za svoju butigu pul Slocaroveh, a neč su šegrti nosili va košeh po Vanjšćine, h Tometićen i Trinajstićen, kade su na samoj granice bile butigi. Mila i Bernardo nisu imeli dece.