ZVUČNI ZAPIS

PEKNJICA – TRANSKRIPT

Hodeć zgorun kontra Voltice, drži se za Martićeveh prizemna, a goreka tarac, jena kuća ka je vavek bila zaprta. Su govorili da je to nutre pehnjica, ma se va njoj nikada ni niš peklo, koliko ja pametin.

Pasat tu kuću se pride do Šepićeveh, ki se ne računaju da su va Peliheh, su više va Grade.