ZVUČNI ZAPIS

PELINI I LOKVA VA PELINEH – TRANSKRIPT

Pridu sad kuće ke, z ovemi tri do sada, pripadaju kraju Grada ki se zove Pelini. To su kalice i kali i jena kontrada od Marineh zdolun do Bondetoveh, kući nisu va štivah nego va kupeh. Kontrada i kali su sakuda kogulane, to će reć da se hodi po njih po koguleh ki su, ki zna kada, tu nabijeni pa su se od starini i od hoda po njih zlizali, tako da je vavek suho. Je videt tu i tumbini, a to su rašteladi železne nad kanali po keh je, pod zemjun, otečevala voda od dažji, zdolun nekamo va Mišinac. Tako kogulana je i kontrada ka od crekvi sv. Jeleni gre zdolun do Štrenjaroveh, neč malo do Zvončićeveh i okolo crekvi, samo ne pred njun. Druguda po Grade ni bilo takove koguladi, bilo je nasuto z jarinun i nabijeno, a zgora pesak.
Lokva va Pelineh
Va Pelineh je vela šterna kod i ona na Lokvine, ma se ova zvala Lokva va Pelineh. Bil san mićehan kad se po Grade čulo da se je neka hitila va tu šternu i utopila. Smo tekli videt – to se ne čuje saki dan. Tamo je već pul prvega grla ležala ženska, sa napuhnjena i modra, va mokroj veštaje, a na grle smo videli njiji falsi zubi. Je ih ona znela pa se pokle hitila va šternu, je to nekako ziletelo z ust kad su je s kukami zivukli z šterni, ma mi dečina smo zabljeno gledali va ti falsi zubi više nego va onu čigovi su bili. Pokle se moralo šternu spraznit i oprat, dokle ne pade nov daž. Va semi temi posli je glavni bil za ordinat Tončić Antičin, župan za Grad. Ta ženska je bila neka od Tancabeloveh.