ZVUČNI ZAPIS

PRŽUN – TRANSKRIPT

A pul turna kontra Frankinen i držeć se za ložu je pržun, aš se prez njega ne more. Tu je zapirala Austrija, Italijanski soldati su zapirali našeh ki su neč kontra rekli, žandarmi SHS i Jugoslavije su zapirali ako bi ki po noće kasno zakantal, pa su opet Talijani zapirali našeh ki su bili osujeni na streljanje, na smrt.
Danas nijenemu ne rabi. Sam je sebe zaprl.
Pod oven turnon zdolun prihajaju kući ke se računa va Pelini aš su njin na tu stran oprti portuni.