ZVUČNI ZAPIS

ROLIHOVI – TRANSKRIPT

Zdola Palovčeveh i na pute ki gre na Klanci je kuća z vrton va koj je živel Šandro (Aleksandar) Rolih, zet Beličin od njihe Milki, z dvemi sini: Srećko i Zdravko. Tu je kuću od nekega kupil, aš je Šandro bil prišlić z Kranjske još prej prvega rata, pa je lepo uredil, doleka je bila vela krojačija, a gore na pode su bivali. Srećko je hodil va gimnaziju na Sušake, se j’bil tamo va višeh razredeh zaplel z nekemi, ki su dišeli na črjeno i sovjetsko, pa su mu žandarmi nekoliko puti prehićevali po kuće za nać čagod za ča se na njega suminjalo, knjigi al kakovi proglasi, al letki. Ma je vavek dobro paseval, narednik Krnc se po kuće prehiti, ma niš ne najde ča bi on otel nać. Srećko je mej nas prvi prnesal knjigu „Učenik Gerber je svršio“ ku smo mi školani čitali kod neč novo i saki od nas je va živote tega Gerbera videl pomalo i sebe. Prnesal je i knjigu „Mati“ od Maksima Gorkega, ma to se moralo po skriveć čitat, pazit da ki to ne prnese va školu, a za žandarmi ča daje bit.

Zdravko je rad hodil po gorah dokle je bil školan. Skupa smo hodeć pasali od Grada, preko Risnjaka va Čabar, pa se napored granice do Planine pri Rakeku pa va Ljubljanu, a otuda nazad preko Grosuplja i Kočevja do Delnic, pa z cugon na Sušak i hodeć doma, nazad va Grad. Do Čabra je s nami šal i Vuko Juretov, ma se je videlo da bi tel bit sam za se, a kad se gre va kumpanije se ne more tako, pa smo se tu rastali.