ZVUČNI ZAPIS

ŠEPIĆEVI – TRANSKRIPT

Pul Šepićeveh je bil otac Mate Šepić, profesor, rodon z Rukavca, mat Roža i hćeri Milena i Sava, a treta Anka je bila oženjena za Dolfota (Rudolf) Saršona od Saršoni, profesora, neč va Grade ma pokle više let va Maribore. Sini Ive i Stanko su bili učitelji. Mate Šepić je ostal domaći čovek, ni se pritendil, to je mesto njega delala hći Sava, Milena ni, Stanko se pomalo pritendil, Ive ni, je bil nekako kod zaprt. Mate je med prvemi delal va Delavskoj škole dosta let, pokle je prešal va Učiteljsku školu, dokle je bila va Narodnen dome, pa je šal va penžijon. Vavek je lepo i razgovetno govoril po domaću, rad je zapolne šal Betotu popit kvartin i posedet z društvon na balkone, rano poć doma, ne zatardigat. Imel je kali po nogah i vavek je hodil kod da će va neč zadet, al kod po jajeh, v ruke vavek baštoncin. Rad je z domaćemi ljudi poćakulal, ma kad bi naletel na kakovega štufnega, bi ga poslušal, poslušal, pa bi mu na kraje rekal: „Znate ča, jedan od nas dveh je tovar, ja nisan a van svaka čast!“ i tako bi se oslobodil takovega društva. S kuće su Ive, Stanko i Anka bili učitelji, a Sava i Milena nisu finile neku školu. Kade su ovo troje bili učitelji ne znan, Anka je neč bila va škole va Grade.

Ta je Mate Šepić mane lepo navadil kako storit trešćice za snetit oganj, aš san ja moral cepat drva, dole pred vrati Ćulićeve kuće, na jenoj stene, pa san neč zicepal ča san mogal tanje za snetit, ma mi ni to šlo jako za rukun z velun sekirun. „Zami pernić, ma da bude oštar, pa lepo reži, reži dokle ne narežeš fanj trešćic. Je štufno ma korisno!“ tako mi je govoril, a i pokazal, mi je kako to narezat z svojun britvicun (pernićen).