gabrla, ž. – ukosnica (Ćapaj ti vlasi z dve gabrli.)

gaće, s. mn.- muško donje rublje (pj.: u ribara mokre gaće, za večeru ne zna ča će…)

gad, m. – vrsta zmije neotrovnice (Znan da je to gad, ma jas ti sebojin kaški kakova je da je.)

gajba, ž. – krletka (Gajbu san oprala, stavi tičića nutar.)

galetica, ž. – keks (Daj otroku dve galetice.)

galit, zagalit se, gl.- gledati, zagledati se (rugalica: Galo gali, lih va kašu žbali.)

galoše, ž. mn. – kaljače (Vane je bjuzgavica, stavi galoše.)

gamela, gamelica, ž. – vojnička porcija (Va gamele je švercal riži.)

ganga, ž. – banda (Niš njin ne veruj, to ti je jena ganga i pol.)

ganut se, gl. – pokrenuti se (Ala, mala, ganut se je!)

gardaš, m. – sprava za češljanje vune (Gardaš je spravan, vuna je spravna, samo ne znan ki će gardašat.)

gardašat, gl. – češljati vunu na gardaš (Gardašan vunu, moran kopice oplest.)

gardelac, žvrgulin, m. – češljugar (Ov gardelac kanta po si dnevi.)

garoful, m. – karanfil (Garoful na peto i moreš poć va crekav.)

garofulac, m. – klinčić (Skuhaj malo vina i stavi par garofulac za dih.)

garza, ž. – gaza (Garza je oprana, sad ju speglaj i bit će kot nova.)

gas, m. – plin (Ov gas neš slabo gori.)

girofa, ž. – vrsta žbuke (Girofu hitaj na zid, a ne po tloh.)

giza, ž. – lijevano željezo (Ova je peć storena od gizi.)

gaža, ž. – šav, prošiv (Čekaj još samo da storin jenu gažu pak ćeš provat brhan.)

Da njoj usta zagažaju, na rit bi progovorila.

glava, glavina, ž. – glava, glavurda (Danas mi se čini da niman glavu nego glavinu, kako me boli.)

Va glavu teško, z glavi lahko.

glanduli, ž. – krajnici (Od kad smo mu zneli glanduli već ni bolan.)

glavar, m. – starješina, poglavar (On je glavar od kuće i od Grada.)

glavica, ž. – vrh brda (Na samoj su glavice ozidali kuću.)

gledat, gl. – gledati (Tu ni ča gledat, nego delat.)

globit, gl. – platiti kaznu (Ako pasaš na črjeno, ćete globit!)

glodat, gl. – strugati (Najslaje je svojni bilo glodat kotlić od palenti.)

glodica, ž. – mrvice koje ostaju kod pravljenja masla

Pred glodicun glad beži.

glog, gložić, gložina, m. – trn, trnić, veliki trn (Glog ti pači sagdere, va duše, va pete i va prste.)

glog prorok, m. – vrsta gloga (Prorok se stisnul, daž će.)

glogurić, glogulić, m. – plod crnog gloga (Od mora smo hodili lašni i glogulići jili.)

gloje, gl. – glođe (Ov pas već dve ure gloje ovu kost.)

gložje, s. mn. – trnje (Ot kad se ne kosi, na ovoj je senokoše ziraslo gložje.)

gluh, pridj. – gluh (Ča slep ne vidi, to se gluh domisli.)

gluše, s. – gluhonja (Gluše gluhi, ča ne čuješ ča govorin?!)

gnat, zagnat, gl. – goniti (blago) (Drugu šetemanu će ćaća gnat blago.)

gnoj, gnojnica, m. – gnojivo, tekućina od gnoja (Ni teško nosit gnoj, samo je gnjusno kad se gnojnica zleva za vrat.)

gnjavit, gl. – dosađivati (Gnjavit ću te se dokle mi to ne storiš!)

gnjerat, zagnjerat, gl. – roniti, zaroniti (Ne moreš se navadit gnjerat ako ne zagnjeraš.)

Zagnjeral je va delo, pa nikako da splava.

gnjeta, ž. – gužva (Va ovu gnjetu ni mi za poć.)

gnjest se, gl. – gurati se (Gnjete se kot mokra stomanja v rit.)

gnjida, ž. – jajašce uši (Bit će da ni već šenac, aš ni videt ni jenu gnjidu. Pepić se ćapal Mimice kot gnjida. / prilijepio se uz nju)

gnjilo, pridj. – trulo (Gnjila vreća ne stoji povajer. Prazna vreća ne stoji povajer.)

gnjus, m. – bezobraznik (On je najveći gnjus va sele.)

gnjusan, pridj. – odvratan (Gnjusan je ovako neopran.)

gnjusarija, ž. svinjarija (Gnjusariju store vavek i vekon isti.)

gnjusoba, ž. – ogavnost, nečistoća (On je gnjusoba od čoveka.)

goba, ž. – grba (Ima gobu od rojenja.)

gobast, pridj. grbav (Brižan, gobast je.)

gopčica, ž.grbavica (Bila je gopčica ma je dobro umela vroki razvreć.)

gopčić, m. grbavac (Ne more se delat aš je gopčić, ma je dobar kot kruh.)

god, m. letnica, ž. – imendan, obljetnica (Danaska je nonotov osandeseti god.)

godit, gl. – biti ugodno (Kemu neće godit ako ga s peron glade.)

gojit, gl. – uzgajati

Ne otepaj, nikad ne znaš ča gojiš.

gol, pridj. – nag (Ni obučen, nego nag.)

gol golcat, pridj. – potpuno nag (Čovek ti gol golcat pride na svet.)

golčić, m. – vrsta ribe, manje lokarde (Kupi jeno kilo golčić za marinadu.)

golica, ž. – drvena posuda za nalijevanje vina (Puna j’ golica belice.)

gomila, ž. – mjesto za odlaganje stajskog gnoja i smetište (Hiti ov razbijeni lončić na gomilu.)

gondula, ž. – gondola (Na Ponte Roso je kupila gondulu i delala se da j’ bila va Venecije.)

gonit se, gl. – tjerati se

Kad bi ženska imela rep, znal biš kad se goni.

gora, ž. – šuma, planina (Jutra jutro rano gremo va goru.)

goreka, pril. – gore (Hodi goreka na šufit pa mi spusti greštu kapuli.)

goret, gori, gl. – gorjeti, gori (Stavi dve trešćice na oganj da boje gori. Će, će, goret, mamo.)

gorice, ž. – đurđice (Convallaria majalis) (Nabrala san pešćicu goric.)

gorko, gorak, pridj. – vruće, vrel (Teruso je gorko, pazi da se ne opečeš!)

goršćak, m. – radnik u šumi (On je goršćak, ume delat z drevon.)

gorući, pridj. – vreli (Ne zimaj v ruki gorući konpir!)

gospa, ž. – gospođa (Prijela gospa za žmuj pak njoj se storil žuj.)

gospica, ž. – lasica (Gospa s gospicun okol vrata. /gospođa s ovratnikom od lasice)

gospošćina, ž. – gospodstvo (Gospošćina njin sela na prag.)

gotovit, gl. – pustiti tijesto da se diže (Stavi kruh gotovit pa će bit mehak.)

govorčin, m. – govornik (Bil je dobar govorčin, ni tri ga nisu mogla nadgovorit.)

govorit z ognja – buncati (Zovite duhtora, počel je govorit z ognja.)

grabanja, ž.jagma (Prodali su črešnje na grabanju.)

grabanjat se, gl. – jagmiti se tko će više ugrabiti (Deca, ne grabanjajte se, bit će za sakega dosta.)

grabišće, s. – drška za grablje (Moran storit novo grabišće, staro se prekinulo.)

grabje, ž. mn. – grablje (Trebe rabit i vili i grabje. / davati i uzimati)

gracija božja – nešto izuzetno (Hodi kot gracija božja.)

grad, gradina, m. – grad, veliki grad ali i ostaci nekadanjeg grada (Bil je grad, beli grad, sad je gradina.)

gradi, m. – stupnjevi (Koliko gradi ti ima ta rakija? Koliko gradi je vane aš je zima?)

gradeli, ž. – rešetka, roštilj (Hiti dve ribi na gradeli!)

grah, m. – grašak (Grah mi se ovo leto ponesal.)

graja, ž. – kupina, trnje

Ni graju va tujen ne tiči.

grajan, m. – čovjek koji živi u gradu (Kastafci su grajani, a Kastafki grašćice.)

grancivo, pridj. – užeglo (Ovo van je ule grancivo.)

granpa, ž. – staro blato (Granpa se ćapala na bačve. Granpa na rukah.)

grašica, ž. – tuča

Grde besedi tuču kot grašica.

graštelada, ž. – odvodna rešetka i rešetka od kovanog željeza na prozorima (Grašteladi su krivo stavili pa ne pobiraju vodu.)

gratat, gl. – strugati (Ne grataj po ten lonce, viš da već nutre ni niš.)

grča, ž. – čvor na daski, na stablu (To ti je tako kad smiron piliš po grče. / uzaludnost)

grčavo, pridj. – kvrgavo (Grčavo drevo se teško cepa ma dobro gori.)

grd, pridj. – ružan (Grd kot noć, a spejal je najlepšu nevesticu.)

grdoba, ž. – rugoba (Zvani grdoba, a nutreh duša od čoveka.)

grebujav, pridj. – hrapav (Ruka mu je grebujava.)

gredu, gremo, gl. – idu, idemo (Maškare gredu, gremo i mi.)

greh, m. – grijeh (Greh na greh pa gromača grehi.)

grešan, pridj. – griješan (Saki je čovek grešan, budi za ča.)

gren, gl. – idem (Jas gren, a ti hot.)

grest, zagrest, pogrest, gl. – grepsti, plitko zakopati, pogrepsti

Ni ča grehi zagrest, nego dunboko zakopat.

grešta, ž. – vijenac luka (Su kapulu smo spleli va grešti.)

grez, grezo, pridj. – grub, grubo (On ti je jako grez čovek. / neuljudan; To drevo je grezo zblanjano.)

grifik, m. – oštro brašno (Za štrudel stavi pol mehkega cveta pol grifika.)

grintav, pridj. – čangrizav

Grintav je od slabe vuni spreden.

Ča j’ koza grintaveja, to više rep zdiže.

grintavac, m. grintavica, ž. – čangrizavac, žena kojoj nikad ništa nije dobro

grišpa, ž.nabor, urezotina (Na čele mi se storila prva grišpa.)

grišpat, gl. – nabirati (Obraz mu se nagrišpal kot stari konpir na mlado leto.)

griža, ž. – kup kamenja na kraju imanja (Smiron se svade okol one griži, namesto da ju osnaže.)

griža, ž. – dizenterija (Ne jij te zelene jabuki, aš će te ćapat griža.)

grlo od šterni – uzdignuti ukrasni klesani obrub na cisterni, grotlo

grm, grmić, m. – hrast, hrastić

Ako ni grma, ni ni hlada.

grmi, grmet, gl. – grmjeti (Pul njih al grmi al daž pada. / ili svađa ili plač)

grnut, nagrnut, nagrnjat, gl. – hrliti, nahrupiti, stavljati zemlju oko sadnice (Nagrnuli smo konpir. Još moramo nagrnut frmentu.)

grobja, s. – kup napeljanog kamenja (Ćaće, na kraj umejka storili smo grobja.)

gromača, ž. – gomila kamenja (Kamene smo nahitali na gromaču, sad ćemo zid ozidat.)

grota, ž. – stijena (Z mora špija grota.)

grozje, s. – grožđe (vrste npr.: jarbola, jarbolica, brajkovac, plemenka, verdić, malvazija, ciziba, brankošćina, belinac, stolno, fragula)

grunat, m. imanje (Vas smo grunat obdelali.)

gruntaš, m. – posjednik zemlje (On je bil gruntaš, ma ni volel zemju obdelevat.)

grustet se, gl. grusjiv, pridj. – lijen, ne da mi se (Grusti mu se delo. / nerad)

Ni grusjiv za ćapat pirun.

guba, gubica, ž. – vrganj (Dve gubice i dva jaja dobra su večera.)

gubit se, gl. – gubiti pamćenje (Pred jeno dva meseca počel se j’ gubit.)

gučet, gl. – glasanje golubice (Volin kad mi jutro guče golubice.)

gumarići, m. – tenisice (Vlih smo kupili ti gumarići, a već su mu prsti vane.)

gunjat, zagunjat, gl. – mrsiti, zamrsiti (Zagunjalo mu se živjenje.)

gurla, ž. – oluk ali i kameni vijenac cisterne (Stavili smo novu gurlu. Naručili smo gurlu za šternu. Ima vrat kot gurlu. / pijanac)

gusenica, usenica, ž. – gusjenica (Gusenice su nan kapuz pojile. Saka bi divojka rado bila vešća a ne gusenica.)

guslica, ž. – sigurnosna igla (Zašij dušicu, ne stavjaj guslicu na sviti aš je to grdo za videt.)

gustina, ž. – gustoća (Gustina ti j’ dobra, sad stavi orehi.)

gušće, pridj. – gušće, češće (Pridite malo gušće do nas.)

gušćerica, kušćerica, ž. – gušterica (Kega gušćerica uji da se i kaški boji.)

gušt, m. – užitak (Gušt je delat z dobremi delavci.)

guštat, gl. – koštati (To delo će nas dosta guštat, ma će bit lepo storeno.)

gut, m. – gutljaj (Provaj jedan gut rakije. Ima gut od litri. / pijanac)

gut, m. – grlo (Ćapal ga za gut.)

guvno, s. – gumno (Donesli smo šenicu na guvno prej dažja.)

gvardija, ž.straža (Na gvardije je Vid.)

gvardijan, m. – čuvar, glavar samostana (Naš gvardijan je dobar čovek.)

gvarnirat, gl. – ukrasiti (Gvarnirat ću ribu na pijate kot za pir.)

gvantijera, ž. – pladanj (Ni dobro da otrok se dobije na gvantijere. / olako, bez muke)