ljucki glas, m. – glas čovjeka (Tri dni nismo čuli ljucki glas.)

ljulj, m. – kukolj (Kad si videla šenicu prez ljulja?)

ljutika, ž. – vrsta divljeg luka koji raste u šumi, kozjak (Naberi malo ljutiki za salatu.)

ljuto, juto, pridj. – kiselo (Ocat je ljut, a vino se zjutilo al zostilo.)