mac, m. – svežanj

maca, ž. – teški bat

macel, m.- klaonica

macić, m. – vezica, svežnjić

macola, ž. – veliki teški bat za razbijanje kamena
mačak, maška – mačak, mačka
mačić, m.
mačići, m.mn.
mačji, pridj. –
mačji kašaj – lagani posao(to storit ti je mačji kašaj)

maća, maćica, ž. –

maćan – mrlja, uprljan
maćat se, gl. nesvrš. –
maćeha – pomajka
madreperla – sedef

madrun – bolest (perforacija slijepog crijeva)

magari, pril. – makar

magazin, magaziner – skladište, skladištar
magistra – apotekarica
magistrat – gradska uprava za vrijeme Austro-Ugarske
magleno (magleno do tal) – maglovito
maglina, maglica – jaka magla, blaga maglovitost
mah – mahovina
mah, govorit va mah (o delu govore si va mah, ma ga se ne ćapaju) – istovremeno
mahat – mahati
maj – svibanj
maj – zelena grana na vrhu kuće ili okićena za maškare
maja, majica – vrsta odjeće
majevica – prva nedjelja u svibnju

majko, majko moja (čuđenje) – barem

majna – rudnik

majolika – porcelan

majski (odvavek se pale majski kresi po bregeh) – svibanjski
ma ka – ali koja
makac – pomak
makakada – glupost
makaruni – vrsta tjestenine
ma ke – ma baš, ma da
makina, makiništa – stroj, strojar
makineta – upaljač
maknut, maknjevat – maknuti (se), micati

mala, malica – djevojčica

malagriž, magriž – smilje

malesina – djevojčura

mali, malčić – dječak

malik, Malik – dobri duh

Pj.: Malik teče po putiće va črjenen klobučiće)

malin, malinica – mlin

Va malin frmenta, z malina palenta.

Saki svojun vrećun va malin.

malinac – mlinac za kavu

malo kad – rijetko

malomanj – skoro, približno
maloprej – malo prije
malvazija – vrsta vina
mama, mater, materina (dota) – mama, majka, majčin (miraz)
mamit, mamilo me – privlačiti, privlačilo me
manat (oče) – trti, trljati

mancat, mancali (mancali smo mihur od prasca se dokle ni prišal tanak i čist da se more napuhnut) – trti, trli (o betonski pod)
manća – napojnica
ma ne (govori, govori ma ne dela) – ali ne

mane, manun – meni, mnom (sa mnom)

maneštra – jelo od povrća
manevar – pokret vojne jedinice
manica, ručica, manih (Muž njoj manih od metli na hrte prebil. /zlostavljanje/)
– drška
manižat (se) – kretati se, brzo raditi, spretno

manovra – vojna vježba

mantinjada – svirka, podoknica

mantrat (se) (od škura do škura čovek se mantra po toj zemje) – mučiti (se)
manžeti – zavrnuti dio rukava ili hlača
marač (marač brtoglavac / prevrtljivac) – ožujak
marčena mezga – proljetni sok
marćat, marćapija (marća kot soldat) – hodati (brzo), marširati, pločnik
marenda – dopodnevni obrok
mareta – lagano gibanje mora, bibavica

marinada – pržena riba u octu i ulju s mrvicama, lukom i ružmarinom

mariner – mornar

marit – brinuti
marojdi – hemoroidi
martelina – zidarski čekić

martinšćak (zvali su ga još martinski i katarinski mesec) – studeni
Martinja – blagdan sv. Martina (11.studeni)
marun – pitomi kesten

maruhnjača – kolač od maruna

maslat (ne maslaj po ten blate) – gaziti po blatu

maslo (rit mu va masle / izobilje) – maslac
mastilo – crnilo, tinta
mastit, zmastit – gnječiti, gaziti

maša, mašit (on ti maši i otpeva) – misa, propovijedati

star.: Mozak za pašu, zajik za mašu.
maša za pokojneh – misa zadušnica
maška, mačak, mačići – mačka, mačak, mačići

Maška da, maška zame. (dati i uzeti)

maškara, maškarat – krinka, maskirati (se)

maškul – naprava za pucanje koja proizvodi prasak bez hica (mužar)

maštrunac – mješanac, križanac
mat – mati
matafun – pesnica, udarac šakom

Matafun je matafunu brat.

matačit (mladići su na leve su noć matačili po sele) – ludovati

materženit (kad ni za drugo, pošaji ga materženit) – psovka

matica – točenje mošta i prodaja vina u kući
matičica – motičica
matika – motika

Najslaji kruh matika umesi. (najslađi kruh od vlastita brašna)

matrikula – dozvola za plovidbu

mavrica – duga
mazat, maži, mažen – mazati, maži, mažem
mazga – domaća životinja, križanac konja i magarice
mažurana – majoran, origano (Majorana hortensis)
mažurka – vrsta plesa
medaja – medalja
medanjica – privjesak na lančiću
Ne želin bit medanjica, ni viset okol vrata.
medicina – lijek
medved – medvjed
meh – mijeh
mehko, mekak – mekano, mekan
mehojit (se) – meškoljiti (se)
mej – između
mej sobun – između sebe

mej ten – međutim, između toga

mekak, mehka – mekan, mekana

mekuša – vrsta trešnje

mel, melta, meltat – pijesak, žbuka, žbukati

melisa – matičnjak

mena (ženske su za prnest šenicu nosile sol za menu va Slavoniju) – mijenjanje, davanje soli za žito

mendula – badem

mendulato (teču za tun kurbetinun kot da mendulato deli) – slatkiš napravljen od šećera, meda i badema

menta – metvica

mepar (mepar da su se do sita naćakulale) – čini mi se, kao da će, izgleda

mera, merit – mjera, mjeriti

Ne slaže mu se mera klobuka i pameti.
merica – mjerica
Merika, merikanski – Amerika, američki

merina – ruševina, razvalina
merit – mjriti
meritat, zameritat – zavrijediti

merlić – čipka

merlin – mrkva
mesec, Mesec – mjesec, Mjesec
mesečari (hodi za Mesecon) – mjesečari
mesing – legura bakra i cinka
mesit – mijesiti
mest, mesti, pomesti – mesti, čistiti metlom

Najprej pometi pred svojemi vrati.

mestit (se) – premještati se s noge na nogu

mesto – mjesto, ali i umjesto

mešancija – zbrka

mešat – miješati

mešćan – mještanin

meškojit – meškoljiti (se)

meškuja – mušmula

meštar, meštrica (… za rok’en rol meštrica i pol, reče Kompanjet) – učitelj, učiteljica

meta, metica – metvica

metar (krojački, stolarski, butigerski, samo zidarski je pašet) – jedinica duljine
metraža, butiga od metraži – roba koja se prodaje na metar, trgovina
metuj – noćni leptir

Dokle čovek ima krejuti, obleće okol divojki kot metuj okol sveći.

mezga – sok u mladici, srčika, sok između kore i srži drveta

mezoluto – crna tkanina s bijelim detaljima

mežnar, mežnarica – crkvenjak

mići, mića, mićo – malen, malena, maleno

Ako ni mićega, ni ni velega.

mićihan – malecki
mig – pokret okom
migat, miže – sijevati, namigivati
migavica – ribarska mreža
Mihoja, Mihoja pul Rubeš – dan sv. Mihovila, blagdan, ples i sajam

mihojšćak, mihojski mesec – rujan

mihur – mjehur

Mikulova – dan sv. Nikole (6.prosinac)
milicija – policija
milon, melon (ima sisići kot miloni) – dinja

miloserje – milost
milje – obično izvezen mali stolnjak
mina – eksplozivna naprava
minćoni – inćuni
minij – temeljna boja za željezo
minja, minji – djevojčica, dječačić

mirakul – čudo, neobičnost, senzacija
mirakulat – zapomagati
mirit (posvajne) – miriti (posvađane)
mirnice – pomirdbe
misal, namisal – misao, naum

misal – crkvena knjiga iz koje se čita misa
mislet – misliti
mišnjak – mišolovka

mito – nekada mjesečna ili godišnja naknada za obavljen posao (mlekaricama, kravarima, pastirima itd. plaćalo se na Belu nedeju)

mizeran, mizerija – bijedan, bijeda

mjačit, zmjačit – grijati, ugrijati, podgrijati
mjafkat – mijaukati
mjašno, mjačno (popij to mleko dokle je mjašno) – mlako

mjaskat – mljackati

mjavica – dug kolac
mlad, mlaji – mlad, mlađi
mlado leto – proljeće
Mlado leto – Nova godina
mlaj – mlad mjesec, mlađak

mlajarija – mladež
mlajuhi – mlađarija
mlekarica – žena koja nosi mlijeko za prodaju
mleko – mlijeko
mlet, samlet (ki prvi pride, prvi meje) – mljeti, samljeti

mobilija – namještaj
močit – vlažiti, močiti
močno leto – kišna godina
moć (ću moć ću, ma ne saku noć) – mogu, moći

moć (vražja leta, kad su zele moć ča nisu i žeju ) – moć, snaga

moćan – snažan

mod – način
modar – tamnoplav
modrica – masnica
modrina – plavetnilo
mojga, na mojga Boga – moga, tako mi Boga, doista

mokulić – opušak

molat – olabaviti, popustiti

molevat – popuštati
molit – moliti
molo, na molo – labavo

Ženu veži, ma na molo.

mona, moniga – budala

monada – glupost

mondura – odora, uniforma

mora – vještica koja noću muči ljude, osjeća se kao pritisak u grudima

morat, moran – morati, činiti protiv svoje volje

morast, morica – crnomanjast, crnka

morbin (pj.: Oj, Pepina, puna rit morbina…) – obijest, raspojasanost

morčići (nakit) – crnčići (riječki suvenir)

morda – možda
more – može
more bit – može biti
moreš, morete – možeš, možete
morica – crnka
morić – crnokos dječak ili muškarac
moro – crnac
morš – škrip
mošnja – vrećica za novac oko vrata
mošnjice – mahune

mot (već zrana hiti zajičinu va mot; zvončar mora imet mot) – pokret
motat (se) – motati, vucarati (se)
motovilica – motovilac
movi (se) – pokreni (se)

možjeni (ne žvergaj, već su mi se i možjeni strudili naslišat te) – mozak

mrak (mrak te zamunjesa i zgubiš se) – zao duh bez oblika, kao dim
mravi na pašaj – staza mravi
mrcina (ne veruj njoj, ona ti je jena mrcina / pogrdan izraz za lošu osobu) – pokvarenjak ali i strvina

mrga (on ti je mrga od čoveka) – velik čovjek

mrha (mrha jena mrhasta) – nevaljala osoba
mrhojit (se) – vrpoljiti (se)
mrkač – hobotnica
mrkast – prljav oko ustiju
mrkat – tržnica

mršć, mršća (na Beloj nedeje judi je kot mršća) – mrijest, mnogo, veoma mnogo nečega na kupu

mrtvo telo (leži kot mrtvo telo) – mrtvac

mrzet (mrzi mi se nanke taknut to delo) – gaditi

mrzlo, mrzlina – hladno, hladnoća

mržjit (se), zmržit – gužvati (se)

mučan (čovek je mučan od dela), pridjev od muka – težak, naporan, umoran

mučat, mučeć, mučetjiv – šutjeti, šuteći, šutljiv

muć, muće – tucanik na rubu ceste

mućavina – nesvjestica, mutež

mudandi – muško donje rublje

mufa – plijesan

muhat (se) – lijeniti (se), migoljiti (se)
muk – zatišje
muka (muka Isusova) – trud
muka (za palentu) – žuti griz
mul – pristanište za brodove

mula – mazga

mulac – nezakonito dijete, ali i dešpetljivo dijete

mularija – dječurlija
muline – konac za ručni rad
mulit (fažol) – muliti, runiti

multa – globa
muljenac – svježi grah
mumjat, promumjat – mrmljati pod nos

munida – sitniš (isključivo novca)

munjen – luckast, nestašan
munjeno – ludo
munjesat – skakati, bučiti

mural – gredica, jača letva

murva – dud

musast (čovek) – šutljivac
mustra – uzorak
mušć (ma si se namušćala, namirisala) – parfem

mušičav – napadnut mušicama (grah)

Ni koristi od mušičavega fažola i jalove kozi.

muškardin – kicoš

muškat – vrsta grožđa
mušketina – velik i jak čovjek
mušnina (mušno, mušno, pak otrok) – mučnina

muštrat (muštrala ga j’ i zmuštrala pa sad kot pasić za njun poteče) – dresirati

mutast (ona onako lajava najboje da oženi mutastega) – nijem

mutit, namutit, zmutit – mutiti, nagovoriti, poludjeti

muzgat se, gl. – vrpoljiti se (Čin se pošne muzgat i lastit, znan ča bi otel.)
muzgić – budala, budalica
muzika – glazba
muzol – prišt
muž beseda – čovjek od riječi

mužićo (mužićo moj, ni ti leh poć) – suprug (riječ se koristi kod umiljavanja)
mužina – veliki čovjek