njavkat, mjavkat – mijaukati

njazlo – gnijezdo

Ni se neh zlegal, već mu njazlo tesno.

njigov, njiji – njegov, njezin

njin – njima

njiva – oranica

njok (Mare, stori ki njok s črešnjami dokle čišpi ozore) – valjušak, knedla

njokić (njokići se delaju od jenega jaja, žličice ula i cveta koliko pita) – žličnjak

njokast (čovek) – debeo i nezgrapan

njrčet, njrkat – režati

njurgalo gunđalo

njurgat – gunđati, prigovarati

njurgast – gunđav

Jedan njurgast rastepe kunpaniju.

njuhat – njuškati

Vavek nanjuha kade se dobro kuha.