ubost – ubosti
učevan (ni on ki je je, on je učevan čovek) – obrazovan
udrit – udariti
ufanje – nada
ufat (se) – nadati (se)
ugajat. gl. – ugađati (Ki rite ugaja, ne misli z glavun.)

ugibat (se) – izbjegavati nekoga
ugjen – ugljen
ugjeve – žeravica
uglavit (se) – uvjeriti (se)
ugnjeno, ugnjen (ov zid ni va livel, viš da je ugnjen) – udubljeno
ugnut se – izmaknuti se, skloniti u stranu
ugonit (ugoni ča j’ to) – pogoditi,odgonetati

ugnut – maknuti (se)

Boje se ugnut leh prignut.

ujist, ujidat – ujesti (se), gristi
uknut, jeknut – zastenjati
ul – košnica
ule – ulje

Uličnica – Cvjetna nedjelja

ulika – maslina (Olea europaea)

ulenjaki – žličnjaci

umejak – livada

umet (ki ume, njemu dve) – znati

umidan, umidanca – vlažan, vlaga
umiti, umivati – umiti, prati lice
umiven – umiven
umuknut – zašutjeti
uničit – uništiti
unjul (imel je stomanju na unjuli pulsi) – jednostruk

ura (na veloj ure je polne / 12 sati; na uru zapolne / u 13 sati) – sat i ura
ustrašit, prestrašit – prestrašiti (se)
ušćap – uštap
ušćipnut – uštipnuti
uše, ušij, ušu – uši, ušiju, ušima
ušice – ušice od rogi
uštinan (uštinanemu pokaži prst i barufa j’ tu) – nasilan, umišljen

utor – žlijeb

uzal, uzlić – petlja, čvor

– zmija neotrovnica, kravosas

užat – običavati

užanca – običaj

užerad – daždevnjak
uževali – običavali