ZVUČNI ZAPIS

KARAŽINAČEVI – TRANSKRIPT

Malo dalje od skalini ove kući gre jena kala malo zgorun pa okol Hrenićeveh na Žudiku, a druga do kantuna kući ka se drži za ovu, va koj je bival Riko z svojemi, pa malo zdolun na Crekvinu.
Ako se gre zgorun se pride pred kuću va koj su živeli Karažinačevi. To je kuća va ku najmanje sveti sunce od seh kuć va Grade, aš je na takoven meste. Pametin da je na skalineh, pred vrati, vavek posejeval stareji čovek z rašketun na glave i teplil se na to malo sunca. Po raškete bi reć da je bil nekada postolar, kako se je zval ne znan. Imel je tri hćeri. Dve su hodile v Opatiju delat servicij po kućah, treta Marica je mojeh let, al blizu tega, aš smo skupa kantali kad san bil va peten razrede va dečjen zbore a vadil nas je Francik Zelmotov. Najboje poznan s te kući Milovana (Sinčić) Karažićevega. On je po arte bil kovač pa je išćuć delo bil neko leto va Beograde i va Kragujevce i kad se j´doma vrnul nan je školanon puno puti, na Fortice sedeć, povedal kako se tamo žive, ča je dobrega za pojist, kakovo je delo i kako se plaća, a prihajal je i drugačije obučen nego ča smo mi nosili robi: kratku i usku jaketu z širokemi reveri a široke brageše, na kraje i preveć, a na glave klobuk napošno formiran obod, se skupa kako se pul nas ni krojilo ni nosilo, al pak ni još do nas prišlo. Umel je jako lepo se to povedat da smo ga z gušton poslušali. Družil se je z Rikoton, šoferon od Brnin i skupa š njen hodil na tanci, pa su nan pokla povedali kako su pasali z malicami, a mi smo od njih vadili kako to treba pa da malice ne beže od tebe. On je bil s nami va kumpanije kad smo mi, finjeni školani – učitelji čekali službu al poć služit vojsku, smo storili kod jenu družinu od školani i mladeh artižani pa smo za pust 1934. leta pul Betota va salone storili velu zabavu, a malo za ten smo z ištesen programon dali zabavu va Hreljine. Ona zabava pul Betota je bila maškarana i bilo je puno tega na lot. Marica se j´pokle oženila za Iveta Filetovega, kovača, pul kega je to vreme i Milovan delal.