Napravite interakciju s oznakama na karti

Odaberite željenu kuću/objekt na karti i saznajte više o samoj kući ili o objektu općenito.  Preko poveznica Vam je dostupan popis svih obitelji vezanih za pripadajući dio grada. Možete i na taj način vidjeti gdje se kuća/objekt nalazi na karti, te pristupiti zvučnim zapisima, fotografijama i rječniku za odgovarajući transkript .  Ako želite pristupiti drugim dijelovima grada, napravite interakciju s manjom kartom.